Budsjettenighet!

25.nov.2008 @ 14:09
FrP, SP, SOL og KrF har blitt enige om budsjettet for Notodden kommune for 2009.

Skole og Helse har blitt betydelig styrket i forhold til fremlegget fra rådmannen. I tillegg reduseres eiendomskatten i forhold til rådmannens forslag. Ingen økning i SFO og kulturskolepriser og økt søskenmoderasjon på kulturskolen.


Dette er hoved endringspunktene i økonomiplanperioden: (minustall er styrkning)

Felles
Eiendomsskatt verker og bruk, sentral føring opprettholdes som før 2 000 2 000 2 000 2 000
Rente p.a. settes til 5.5%, (ref. inspill fra Pareto) 4 071 4 606 5 619 6 222
Ekstraordinært utbytte NE 500
Avsetning til flyplass -500
Eiendomsskatten for boliger reduseres med 2 mill. -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Oppvekst
Kompensasjon tilbakeføring til opptrappingsplan, 1.5 lærerstillinger -313 -750 -750 -750
Ingen økning i SFO egenbetaling = reduserte inntekter -554 -554 -554 -554
Barne og ungdomsdemokratisk organ -50 -50 -50 -50
Ingen økning av kulturskolesatsene -27 -27 -27 -27
Søskenmoderasjon for kulturskolen -30 -30 -30 -30
Alternativ læringsarena, 8-10 trinn -500 -1 200 -1 200 1 200

Kultur og opplevelse
Bygdetunet -350 -350 -350 -350
Ungdomstiltak over kulturbudsjettet -75 -75 -75 -75

Helse
Kompensasjonstilskudd til Ole Bulls gt. (tjenesten for funksjonshemmede) -150 -150 -150 -150
Pleie og omsorg
Opprettholdelse av tjenestekvaliteten i hjemmehjelpstjenesten (4.5 årsverk) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Gjennomføring av rehabiliteringsplan -500 -500 -500 -500
Ingen husleieøkning ved Notodden Omsorgssenter -324 -324 -324 -324
Ingen økning i hjemmehjelpssatser -30 -30 -30 -30

Sosial og flyktninger
10 stk. mindreårige flyktninger, statlige tilskudd 1 400 1 400 1 200 750
10 stk. mindreårige flyktninger, beregning utgifter, tall fra IMDi -900 -1 100 -1 000 -600
30 stk. voksne flykninger, statlige tiskudd, tall fra IMDi 4 200 4 200 3 750
30 stk. flykninger, beregning utgifter, tall fra IMDi -2 700 -2 700 -2 700

Teknisk
Styrking av eiendom -250 -500 -500 -500

Avsetning til disposisjonsfond
Frigjøring av avsetninger i rådmannens innstilling 250 1 862 3 149 0
Ny total avsetning til disposisjonsfond: -168 -2 228 -4 428 -1 382

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6664913
hits