Alle alle vil vi ha med!

29.mar.2007 @ 08:35
(Innlegg i spalten, OSS FOLK FLEST, ny veg (KrFUs medlemsmagaisin))

 Kjære KrFUer.

Du kjenner kanskje igjen overskriften fra søndagsskolen. Et stort ønske om å få flest på mulig med på laget! Har du som KrFU'er den samme innstillingen som du hadde på søndagsskolen? Nå er det riktignok ikke slik at du får en stjerne i boka eller en linjal med "jeg er veien sannheten og livet" om du gjør det, men vi blir ett ekstra menneske i organisasjonen. Og det kan vi trenge. 

I min jobb er jeg heldig og får mye god kursing, eller coaching som det heter. Jeg har blitt testet og min veileder sier at jeg er en "høy i". I følge skjemaet skal jeg da ha gode sosiale ferdigheter, men blank når det gjelder analytiske ferdigheter. Det er kanskje derfor jeg aldri forstod hvorfor Nils Johann Semb aldri gjorde byttene før 3 min før slutt selv om landslaget lå under med 0-3 for Moldova, eller andre europeiske storheter. 

Grunnet mine svake analytiske ferdigheter er det altså slettes ikke sikkert mitt videre resonnement holder, men vi forsøker. KrFU har i dag ca 2000 medlemmer. La oss si at hver og en av dere fikk med 4 stykker til på laget. Om disse 4 igjen klarte å skaffe 4 stykker som hver seg skaffet 4 som skaffet 4 nye så ville vi plutselig vært 512 000 KrFU og KrF'ere. Og hva ville da skjedd om alle disse igjen skaffet 4 som skaffet 4? Da ville langt over 100% av befolkningen i landet være med. Dette ville vært et godt utgangspunkt for å redde verden. Vi ville hvert fall rulet i kommunestyrene rundt om i landet.  

Interpellasjon om oppføging av interpellasjoner?

19.mar.2007 @ 15:39

Ordfører,

siden jeg ble valgt inn i kommunestyret har jeg fremmet en rekke interpellasjoner. Jeg takker for mange positive svar.

Positivitet til tross. Jeg savner at de positive svarene blir fulgt opp.

La meg ta et utdrag av de interpellasjoner som ikke er fulgt opp;


4/11-2004 Ungdomsdemokratisk organ (fra Tor André Ljosland).

Ordføreren stiller seg bak en fortgang i prossessen med et ungdomsdemokratisk organ. Siden skjedde ingen ting og det ungdomsdemokratiske organet har vært mer eller mindre ikke eksisterende etter dette.


15/12- 2005 Kommunens internasjonale nettsider. (grungitt spørsmål fra Tor André Ljosland).

Ordføreren lover at også de internasjonale nettsidene blir oppdatert i 2006. Siden den gang har linkene til andre aktører i Notoddensamfunnet blitt fjernet og vi står igjen med et dårligere tilbud en tidligere.


27/4- 2006 Automatfri kommune (fra Tor André Ljosland)

Ordføreren sier han vil ta kontakt med ordførerne i kommuner som har blitt automatfrie for å få en veiledning om hvilkenfremgangsmåte som har blitt brukt. 


22/6- 2006 Åpen spørretime i kommunestyret (fra Torgeir Fossli, V)

Ordføreren lover å be rådmannen utrede og inhente erfaringer å komme tilbake til kommunestyret med disse i løpet av høsten 2006. Pr i dag. Ingen ting er kommet tilbake til kommunestyret.


19/10- 2006 Forebyggende politiarbeid (fra Odd Erik Johansen, KrF)

Ordføreren ønsker en velkommen en informasjonskveld der flere aktører får komme å informere. Fortrinnsvis tidlig på nyåret. Pr nå. Ingen ting skjedd.


14/12- 2006 Notodden som Fair-Trade kommune (fra Tor André Ljosland)

Ordføreren synes initiativet er positivt og vil komme tilbake med en sak til formannskapet.
Pr nå. Ingen ting skjedd.


Jeg sitter å lurer på om jeg skal fremme en interpellasjon hvor jeg spør etter hvilke retningslinjer som blir fulgt for oppfølging av interpellasjoner, men jeg får vel bare et postivit svar og ingen endring.


Debatt i NRK-Telemark

13.mar.2007 @ 00:17

Forbud mot biler på bensin fra 2020.


spol til ca 7 min ut i sendingen.
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/236451


Gi dem i dag deres daglige brød!

07.mar.2007 @ 16:06

Ofte har jeg undret meg over reklamene for matprat.no som til stadighet kommer opp på min lisensbetalte TV. Hvem driver denne siden? Hvem har penger til å sende så mye reklame? - Svaret er selvfølgelig staten!

Hver gang du kjøper kjøtt, egg , kylling, korn eller meieriprodukter er du med på å finansiere reklame for at du skal kjøpe enda mer av de samme varene. Staten krever nemlig en avgift på hvert kilo som selges til å drive opplysning. Denne omsetningsavgiften varierer fra nesten ikke noe for erter og korn til opp mot 3 kr/kg for svinekjøtt og storfe.

Denne statlige virksomheten er blir organisert i fire forskjellige virksomheter. Opplysningskontoret for kjøtt, egg og hvitt kjøtt, frukt og grønt og meieriprodukter.

For min del blir jeg påvirket av reklame. Jeg drikker mere Coca-Cola når jeg ser "the real thing" på skjermen. Det jeg er skeptisk til er at staten skal være markedsfører. Jeg mener hvertfall Tine og Gilde kan gjøre jobben selv. Det er jo ikke slik at staten samler inn penger for å markedsføre klær eller andre nødvendighetsgoder.  Tenk om staten skulle ta 6 kr av hvert par sokker som ble solgt for å sende reklame for sokker på TV. 

Det er paradoksalt at det største problemet i den 3.verden er underernæring, mens det ser ut til at fedme er blitt den nye folkesykdommen i den vestlige verden. Og her kjører attpåtil staten kampanjer for at vi skal spise mere.

Hva er statens mål? At vi skal spise mere kjøtt? I såfall kunne det vel være mer effektivt å redusere prisen med 3kr/kg.

For min del ville jeg gjerne sett at vi heller gav 3 kr kiloen for svinekjøttet til at flere barn i Afrika skal få nok mat, enn at vi skal bli enda feitere!


Rykk frem til bygge-start

01.mar.2007 @ 08:57

Heddal ungdomsskole skal rustes opp! Tirsdag kunne vi lese at Heddal ungdomsskole har vært på dispensasjon i over 6år. Nå skal endelig skolen rustes opp. Til glede for de ansatte, elever og foreldre!

I valgkampen for 4-år siden arrangerte elevene på heddal ungdomsskole debatt med politikerne i Notodden. Alle partier m/unntak av arbeiderpartiet møtte opp. I debatten var det bare Høyre/V som uttrykket at de var innstilt på å se på andre løsninger. Rett etter valget vedtok kommunestyret enstemmig en opprusting til over 30 millioner på Heddal ungdomsskole. Det er i praksis denne planen som nå skal gjennomføres, minst 3 år for sent.

I gårsdagens Varden kan man lese at Ap-Leder Lise Wiik mener det er å rykke tilbake til start. I mitt monopol spill heter det "rykk frem til start". Det er forøvrig også et veldig godt kort.  Planene for den nye ungdomsskolen i Heddal er faktisk så gode at kanskje rykk frem til slottsplassen ville være det best beskrivende kortet.

Alternativet til Arbederpartiet er å legge ned Heddal Ungdomsskole og busse elevene til ungdomsskolen i Notodden. Stikk i strid med de uttalelser som foreldre i Heddal har gitt utrykk for og det de selv stemte for i begynnelsen av perioden.

Ordfører Bakken i Notodden er det derimot ikke så enkelt å få ut av hva han mener. I skolesaker forholder han seg ganske taust. Både i saken om innholdet i skolen (den gode skole i Notodden) og i denne saken savner jeg å høre en leder stake ut kursen for skolene våre.

Jeg vil gi ros til Solidaritetslista, Senterpartiet og Fremskrittspariet for å stå sammen med oss i denne saken. Den gode tonen partiene i mellom i denne saken viser på nytt hvor spennende politikken i Notodden er på sitt beste.

Sol, Sp, FrP og KrF går også utover opprustning av Heddal ungdomsskole i sitt vedtak. Nå ønsker vi sammen å få en prioriteringsliste fra rådmann på opprustning av andre skolene. Det er et utrolig press på skolene i sentrum. Disse må også rustes opp. Jeg håper at det skolepolitiske forliket som vi nå er gått sammen om vil stå ved lagt frem til kommunestyret og at det kan danne grunnlag for en felles enighet (også med AP, H) til det beste for elevene i Notodden kommune.


hits