1.mai er ekskluderende!

26.apr.2008 @ 08:28
Nå er 1.mai programmet på Notodden klart. Selv om hovedparolen "Fullverdig lokalsykehus på Notodden" er en samlende parole, er det mye med 1.mai arrangemente som virker ekskluderende på en som ikke har fagforeningsboka i orden.

1. Hovedtaleren går på rundgang mellom de 3 røde partiene.
2. Først i toget går de med Røde flagg, som symboliserer kommunismen og dets undertrykkende regimer.
3. Parolene er tilpasset hvem som sitter i regjering.

Kommunen har valgt (mot min stemme) å støtte opp økonomisk rundt 1.mai arrangementet. Jeg mener at en støtte til 1.mai arrangementet burde sikeret en mer inkluderende og mindre politisk markering av den internasjonale solidaritetsdagen. Det ser det ikke ut til å gjøre.


hits