Jeg, den nye blomster Finn?

30.jul.2007 @ 09:23
Ja, kanskje kan det virke silk da jeg i dagens Telen kjefter på politisk ledelse for å ikke ha vært villige til å gjøre noe for å få liv i "gågata" og sentrum forøvrig.

Notodden i Sentrum har lenge forsøkt å få svar fra kommunen på deres initiativ for å få blomster hengt i lyktestolpene etter modell fra Porsgrunn. Det er skuffende at ikke er blitt gjort noe med.

Næringslivet er allerede hardt presset med stengt storgate. Nå har politisk ledelse også somlet bort muligheten til å gjøre noe spennede i sentrum.

Dessverre så er løftene til dagens styre like tomme fontenene i byen er for vann.

Høyres program er godt utgangspunkt for sammarbeid.

03.jul.2007 @ 10:21
Jeg har nå gått igjennom Notodden Høyres program. Dette er hyggelig lesning for de av oss som gjerne ser et storsentrum samle seg ved valget i høst.

Den største positive overaskelsen i Høyres program er at det er en veldig satsning på miljø. Dette er serdeles gledelig. Lokal klimaplan er også i vår interesse. Det å jobbe for at Notodden blir Telemarks miljøby nummer 1 er i tråd med vår visjon.

Det er også gledelig lesning at Høyre og KrF er enige om å øke lærertettheten i skolen. Notodden skolene behøver både flere lærere og satsning på kompetanseheving blandt de lærerene som er i skolen.

Trygg oppvekst og bedre alderdom er KrFs slagord denne valgkampen. Høyre vil sammen med KrF satse på eldresenteret og øke kvaliteten i eldreomsorgen. Et kunnskapsløft i eldreomsorgen kan være en god ide.

KrF og Høyre er enige om at Notodden skal være en JA kommune og at vi skal satse på Notodden Utvikling som næringsutvikler.

Jeg savner en visjon i Høyres program. KrF vil skape optimisme og positivitet om Notodden som sted å bo. Vi vil at folk skal kunne si "Look to Notodden".

Jeg tror vi kan bli enige med Høyre. Utgangspunktet er i hvertfall godt.

hits