Ikke lenger ?byen med gnisten?

17.sep.2009 @ 22:24
 

Torsdag valgte bystyret i Notodden og formelt bytte slagord til Bluesbyen og Blueskommunen Notodden. Fra nå av vil ?byen med gnisten? tilhøre fortiden.

 

Notodden har selvsagt i mange år allerede vært Norges blueshovedstad. Bluesen har tilført utrolig mye positivt til kommunen. Likevel synes jeg det er vemodig at et slagord gjennom generasjoner nå blir borte.

 

Byen med gnisten forteller på en treffende måte noe om den unike historien som byen har hatt i om lag hundre år. Det forteller om selve opprinnelsen og grunnlaget for et samfunn på Notodden.

 

Utenfra kjenner nok folk nå Notodden mer som bluesbyen eller mindre flatterende begrep som rånerby eller trygdeby. Derfor er det selvsagt en god ide å presisere at vi er det første, fremfor de to neste.

 

Notodden er snart hundre år. De neste hundre åra trenger vi nye gnister. Bluesen er en av disse. Kunnskap, helse og trygghet må være andre bærebjelker i Notodden samfunnet.

 

Tor André Ljosland, kommunestyrerepresentant i blueskommunen.


Søknad om politisk asyl!

13.sep.2009 @ 23:07
Sveriges Statsminister
Fredrik Reinfeldt
Rosenbad 4
Stockholm
Sverige

Tor Andre Ljosland
vice ordførande /nestleder KrFU
Øvre Slottsgate
Oslo


Søknad om politisk asyl!

Kjære nabo,

I fire år har den sosialistiske regjeringen i Norge lurt oss skattebetalere med lovnader og løftebrudd. Det blir flere fattige, helsekøene vokser og miljøet forverrer seg dag for dag.

Jeg føler meg forfulgt av løftebruddene til regjeringen. Enten det er mangel på vann i bassengene hvor jeg skal bade eller tog som ikke går når de skal. Vegene gjør det utrygt å ferdes og kriminaliteten er utenfor kontroll.

Det norske valget avgjøres på mandag, men det er best å være tidlig ute. Strømmen av nordmenn over svenskegrensen for å få tak i billig kjøtt og Cola burkar vil forsette med uforminsket størrelse dersom de rødgrønne vinner valget.

Kjære Sverige, jeg trekker tilbake alle tidligere svenskevitser jeg har fortalt. De har alle vært med en kjærlig undertone.

Vennligst imøtese min søknad om politisk asyl dersom det blir en rødgrønn regjering på mandag.- Tor Andre Ljosland

ET VANSKELIG VALG!!!

08.sep.2009 @ 22:34


Noen har fortalt meg at det kan være vanskelig å bestemme seg for hva man skal stemme. Her er valget hvor selve stemmingen er problemet! Velkommet til valget som gjør selv Zimbabwe til foregangsland hva gjelder demokrati. KRIKEVALGET 2009!


STEMMESEDDEL 1:
valg1
Her har jeg forsøkt å kummulere Christen Christensen som står på 9.plass. Totalt ni stykker skal velges.

Resultat:

 

Marita Vik  1.stemme

Arild Murstad  1.stemme

Silje Kristin Jensen Aas Fogh  1.stemme

Alice Frantzen  1.stemme

Sidsel Hellesøy  1.stemme

Tormod Håvardson Aabø  1.stemme

Torhild Moen  1.stemme

Dag Olav Dahle  1.stemme

Christen Christensen 1.stemme

 

Altså en stemme til hver. Kummuleringen hjalp ikke, da det totalt er ni stemmer. Skulle jeg fått effekt måtte jeg strøket en annen fra listen. Hadde jeg derimot kummulert kandidat nummer 8 ville Christen Christensen på niendeplass blitt skjøvet utenfor listen og Dag Olav Dahle fått 2 stemmer. Effekten av dette kan vi se på stemmeseddel nummer to.

 

 

STEMMESEDDEL 2:
valg2
Her har ønsket mitt vært å gi stemmer til de kummulerte kandidatene på 7-8 og 9. plass.

Resultat:

 

Marita Vik  1.stemme

Arild Murstad  1.stemme

Silje Kristin Jensen Aas Fogh  1.stemme

Alice Frantzen  1.stemme

Sidsel Hellesøy  1.stemme

Tormod Håvardson Aabø  1.stemme

Torhild Moen  2.stemmer

Dag Olav Dahle 1.stemmer

Christen Christensen 0.stemmer


Kummuleringstemmen til Torhild Moen vil oppta 7. og 8.stemmen fra lista mi og Dag Olav Dahle vil bare få en av de to ønskede stemmende mine, nemelig listas 9. og siste stemme. Stakkar Christen Christensen som jeg gjerne ville gitt 2.stemmer fikk ingen. For å oppnå ønsket effekt må jeg altså flytte rekkefølgen på stemmene eller stryke minst tre av de andre kandidatene.


STEMMESEDDEL 3:

valg4
Her har ønsket mitt vært å flytte Silje Kristin opp på 1.plass samtidig som jeg har gitt Marita Vik et kryss fordi jeg gjerne vil ha henne inn også.

Resultat:

Silje Kristin Jensen Aas Fogh  1.stemme

Marita Vik  2.stemmer

Arild Murstad 1.stemme

Alice Frantzen 1.stemme

Sidsel Hellesøy 1.stemme

Tormod Håvardson Aabø 1.stemme

Torhild Moen 1.stemme

Dag Olav Dahle 1.stemme

Christen Christensen 0.stemmer


Her vil  altså kandidaten som jeg ønsket som nummer 1 få fortsatt bare 1 stemme, mens Marita som jeg også ønsket som nummer to får to stemmer. Her må jeg altså kummulere begge kandidatene for å få ønsket effekt. På denne stemmeseddelen ville Christen også få 0 stemmer. Hadde jeg kummulert både Silje Kristin og Marita ville også Dag Olav fått 0. stemmer.

Endringen av nummerrekkefølge får faktisk i dette tilfelle bare symbolsk betydning og vil kun telle ved stemmelikhet.


STEMMESEDDEL 4:
valg6
Her viser jeg kun en annen måte å kummulere på. Man kan sette X eller KUM bak navnet og de vil få en kummulering. Resultatet av denne listen ville gitt følgende resultat:

Marita Vik  2.stemmer

Arild Murstad  2.stemmer

Silje Kristin Jensen Aas Fogh  2.stemmer

Alice Frantzen  2.stemmer

Sidsel Hellesøy 1.stemme

Tormod Håvardson Aabø  0.stemmer

Torhild Moen  0.stemmer

Dag Olav Dahle  0.stemmer

Christen Christensen  0.stemmer

 

 

STEMMESEDDEL 5:


valg7
Her har ønsket mitt vært å snu opp ned på listen, slik at de som stod nederst på lista skulle bli faste medlemmer og de fire øverste vararepresentanter.

Resultat:

Alle får 1.stemme. Stemmegivningen har ingen innflytelse hvis ikke to kandidater skulle få stemmelikhet.STEMMESEDDEL 6:
valg13
Her har jeg kummulert alle kandidatene. Jeg syntes alle var gode og de fortjente hvert sin ekstrastemme.

Resultat:

Marita Vik  2 stemmer

Arild Murstad  2 stemmer

Silje Kristin Jensen Aas Fogh  2 stemmer

Alice Frantzen  2 stemmer

Sidsel Hellesøy 1 stemme

Tormod Håvardson Aabø  0 stemmer

Torhild Moen  0 stemmer

Dag Olav Dahle  0 stemmer

Christen Christensen  0 stemmer

 

Resultatet ble her altså det samme som på stemmeseddel nummer 3, hvor jeg bare kummulerte de 5 øverste.
STEMMESEDDEL 7:

valg8
Her har jeg lagt til meg selv som kandidat (litt liten skrift), noe som er fullt lovlig så lenge jeg er medlem av statskirken og hører til meningheten.

Resultat:

Marita Vik  1 stemme

Arild Murstad  1 stemme

Silje Kristin Jensen Aas Fogh  1 stemme

Alice Frantzen  1 stemme

Sidsel Hellesøy 1 stemme

Tormod Håvardson Aabø  1stemme

Torhild Moen  1 stemme

Dag Olav Dahle  1 stemme

Christen Christensen  1 stemme

Tor André Ljosland  0 stemmerLegger du til kandidater må du stryke andre kandidater eller nummerere din foreslåtte kandidat på et nummer som er innenfor det antall stemmer som listen har, i vårt tilfelle 9 stykker.STEMMESEDDEL 10:
 
valg9
Nå har jeg virkelig bestemt meg for å gjøre opprør mot de foreslåtte kandidatene og har benkeforeslått Trond Giske, Olav  Skjevesland, Helge Simonsen, Dagfinn Høybråten og meg selv til menighetsrådet. Jeg har gitt de fire førstnevnte en forhåndskummulering ved å sette en X bak navnet.  Gitt att mine foreslåtte kandidater tilhørte Notodden Menighet ville resultatet blitt slik:

Marita Vik  0 stemmer

Arild Murstad 0 stemmer

Silje Kristin Jensen Aas Fogh 0 stemmer

Alice Frantzen 0 stemmer

Sidsel Hellesøy 0 stemmer

Tormod Håvardson Aabø 0 stemmer

Torhild Moen 0 stemmer

Dag Olav Dahle 0 stemmer

Christen Christensen 0 stemmer

Trond Giske 1 stemme

Olav Skjevesland 1 stemme

Helge Simonsen 1 stemme

Dagfinn Høybråten 1 stemme

Tor André Ljosland 1stemme

 

Man kan altså dukke opp som kandidat uten å vite det på forhånd, men du har ikke lov til å kummulere nye kandidater. Derfor får de nye kandidatene kun en stemme hver.

 

 

 

Innkonsekvent selv på stemmeseddelen:


Ruten foran navnet på stemmeseddelen kan som dere ser i min utringede skrift brukes både til å skrive ny nummerrekkefølge og til å krysse for kummulering. Hva skjer hvis man gjør begge deler? Det er godt det står skrevet
valg10
Som det står i siste avsnitt. Du MÅ endre stemmeseddelen som forklart over. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret :)

Godt valg til alle! Jeg anbefaler herved OSSE, FN, Zimbabwe og alle andre om å sende masse valgobservatører og ønsker opptellerne lykke til. Dere skal vite at jeg ber for dere!
hits