Hedrer diktator!

27.nov.2008 @ 09:13
Idretten har gitt Europas siste diktator, Alexandr Lukasjenko, pris for sitt arbeid for idretten. Dette slukker hele den Olympiske ånd!

Hviterussland regnes som Europas siste diktatur hvor president Alexander Lukasjenko har styrt landet med jernhånd siden 1994. Akkurat som ved forrige valg vant opposisjonen ingen av de 110 setene i nasjonalforsamlingen under høstens valg. I Hviterussland kontrollerer staten alle slags media, noe som for eksempel betyr at enhver form for kritikk av myndighetene straffes med arrestasjoner og fengsling. Å registrere en politisk organisasjon som ikke gir sin støtte til presidenten er strengt forbudt, og å samle mer enn femten personer på ett sted, vil også bli straffet med fengsling.

KrFU har sammarbeid med unge opposisjonspolitikere i Hviterussland. Planen er at vi skal reise neste helg (3-5 des.) med en delegasjon. Dessverre klarer vi ikke å oppnå kontakt med våre sammarbeidspartnere.

Idretten har nå gitt diktatoren Lukasjenko en pris som sikkert feires i stor stil i Hviterusslands kontrollerte media. En talsperson i Europas Olympiske komitee sier til Aftenposten; "han har gjort mye bra for den olympiske idretten, og sport er ikke politikk. Sport er litt enklere." Kanskje man skulle tenkt seg om og forholde seg til idretten, og ikke gi priser til diktatorer.

Tidenes bursdagsgave?

25.nov.2008 @ 19:02
I posten i dag fikk jeg denne:
sykehusettelemark0003

Jeg ante selvsagt fred og ingen fare. Innholdet derimot ble jeg lettere overrasket over:

sykehusettelemark0001
Til lesernes opplysning kan jeg opplyse om at bloggeren har vært singel i lang tid og er i utgangspunktet ukjent til at han måtte ha eventuelle barn.
sykehusettelemark0002

Jeg har på spøk mange ganger sagt at jeg skulle ønske meg snille barn til jul, men at jeg skulle få delta på kurs for fedre til barn og ungdom med store bistandsbehov på min fødselsdag ble jeg mildt sagt overrasket over.

Om jeg får lov av sjefen så kommer jeg, for tiltaket virker bra:)

Budsjettenighet!

25.nov.2008 @ 14:09
FrP, SP, SOL og KrF har blitt enige om budsjettet for Notodden kommune for 2009.

Skole og Helse har blitt betydelig styrket i forhold til fremlegget fra rådmannen. I tillegg reduseres eiendomskatten i forhold til rådmannens forslag. Ingen økning i SFO og kulturskolepriser og økt søskenmoderasjon på kulturskolen.


Dette er hoved endringspunktene i økonomiplanperioden: (minustall er styrkning)

Felles
Eiendomsskatt verker og bruk, sentral føring opprettholdes som før 2 000 2 000 2 000 2 000
Rente p.a. settes til 5.5%, (ref. inspill fra Pareto) 4 071 4 606 5 619 6 222
Ekstraordinært utbytte NE 500
Avsetning til flyplass -500
Eiendomsskatten for boliger reduseres med 2 mill. -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Oppvekst
Kompensasjon tilbakeføring til opptrappingsplan, 1.5 lærerstillinger -313 -750 -750 -750
Ingen økning i SFO egenbetaling = reduserte inntekter -554 -554 -554 -554
Barne og ungdomsdemokratisk organ -50 -50 -50 -50
Ingen økning av kulturskolesatsene -27 -27 -27 -27
Søskenmoderasjon for kulturskolen -30 -30 -30 -30
Alternativ læringsarena, 8-10 trinn -500 -1 200 -1 200 1 200

Kultur og opplevelse
Bygdetunet -350 -350 -350 -350
Ungdomstiltak over kulturbudsjettet -75 -75 -75 -75

Helse
Kompensasjonstilskudd til Ole Bulls gt. (tjenesten for funksjonshemmede) -150 -150 -150 -150
Pleie og omsorg
Opprettholdelse av tjenestekvaliteten i hjemmehjelpstjenesten (4.5 årsverk) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Gjennomføring av rehabiliteringsplan -500 -500 -500 -500
Ingen husleieøkning ved Notodden Omsorgssenter -324 -324 -324 -324
Ingen økning i hjemmehjelpssatser -30 -30 -30 -30

Sosial og flyktninger
10 stk. mindreårige flyktninger, statlige tilskudd 1 400 1 400 1 200 750
10 stk. mindreårige flyktninger, beregning utgifter, tall fra IMDi -900 -1 100 -1 000 -600
30 stk. voksne flykninger, statlige tiskudd, tall fra IMDi 4 200 4 200 3 750
30 stk. flykninger, beregning utgifter, tall fra IMDi -2 700 -2 700 -2 700

Teknisk
Styrking av eiendom -250 -500 -500 -500

Avsetning til disposisjonsfond
Frigjøring av avsetninger i rådmannens innstilling 250 1 862 3 149 0
Ny total avsetning til disposisjonsfond: -168 -2 228 -4 428 -1 382

Geir Bekkevold på tinget!

19.nov.2008 @ 22:47
I kveld har det vært nominasjonsmøte i Telemark KrF.

Det er med stor tilfredshet at listeforslaget fra nominasjonskomiteen gikk gjennom.

01. Geir J. Bekkevold, 1963, Skien
02. Hanne Thürmer, 1960, Notodden
03. Dag Sele, 1964, Bø
04. Anne Elisabeth Naper Ringen, 1975, Bamble
05. Tor André Ljosland, 1982, Notodden
06. Astrid Eidem Nordal, 1952, Nissedal
07. Jon Svartdal, 1955, Seljord
08. Kirsten I. Austjore Eriksen, 1968, Tokke
09. Lars Rise, 1955, Bamble
10. Aud Handelsby, 1951, Kragerø
11. Øyvind Tveit, 1953, Nissedal
12. Gro Eva Linna, 1969, Skien.


Selv er jeg som dere ser nominert på såkalt "sikker plass". Jeg har regnet med at krf gjør et brakvalg slik at vi får inn 3 fra Telemark. Da ser jeg for meg at minst 2 av disse går i regjering, og vips så er jeg inne på stortinget:)

Gratulerer til Geir og Hanne. Jeg tror dere vil gjøre en kjempe god figur for Telemark KrF!

Gladnyhet for Bratsbergbanen!

13.nov.2008 @ 21:28
I dag kom beskjeden at det i KrFs alternative budsjettforslag er lagt inn penger som kan brukes til Bratsbergbanen!

Bratsbergbanen fra Notodden til Porsgrunn ble åpnet i 1917 i forbindelse med industrireisinga i Telemark og har tjent person- og godstrafikk i snart 90 år.   

Passasjerantallet har det siste året ligget på ca. 45 000, men det er økning i antallet i 2008.

På lengre sikt, når Eidangerparsellen er på plass, vil banen, sammen med deler av Vestfoldbanen, binde sammen industriclustrene Kongsberg/Notodden med Grenland og Vestfold med raske og effektive togforbindelser.

Takk til Line Henriette Holten Hjemdal, Jan Sahl, Hans Olav Syversten og resten av KrF gruppa! Måtte de andre partiene være like fremsynte.


Kommunestyret 13/11

13.nov.2008 @ 21:18
I dag følte jeg virkelig KrF hadde regien i kommunestyret.

Tre virkelige saker på kartet i dag (en annen viktig sak ble trukket og det var en sak om valg av supplant til kommunestyret):

1. Interpellasjon om fair trade. (fremmet av bloggeren i 2006). Senere påmindt i formannskapet i 2008 og nå fremmet av solidaritetslista. Denne saken er det enstemmig tilslutning til. Jeg gleder meg til vi kommer igjang i 2009.

2. Interpellasjon om ungdomsklubben (fremmet av bloggeren til dette møtet). Interpellasjonen har bakgrunn i artikler i Telen vedrørende sprengningsarbeid som har ført til omfattende skader og en usikker fremtid for ungdomsklubben. Ordføreren sa seg enig i at situasjonen i dag ikke er tilfredstillende og det blir holdt et møte med utbygger i neste uke for å forsøke å komme til en enighet.

3. Bosetning av flyktninger. I formanskapet la bloggeren inn et forslag om at kommunen skulle bosette 30 flyktninger fra 2010. I kommunestyret argumenterte bloggeren for at vi kunne gjøre dette allerede fra 2009, da vi til nå i år har klart flere bosettinger enn prognosene tilså i formannskapet.

Forslaget fra KrF i formannskapet ble da likevel stående og det er et godt og offensivt forslag. Til nå i år har kommunen bosatt 10 flyktninger.

Kommunestyret vedtok dermed at man skulle ta imot minst 15 flyktninger i 2009 og 30 fra 2010.

Nå gjelder det for Notoddens befolkning å åpne hjem og leiligheter for flykningene. Der det er hjerterom er det husrom heter det. La oss håpe det gjelder i Notodden.
Free Belarus

12.nov.2008 @ 13:57
Nå har jeg startet et nytt prosjekt på facebooken. Håper det funker.

sensur2

Jeg la ut dette bildet, og oppfordrer folk til å tagge seg i bildet. Hadde vært spennende å visst hvor mange det var mulig å tagge i et bilde på facebook.

Du kan tagge deg selv her

Demonstrasjon for arbeidsplassen!

11.nov.2008 @ 23:24
fakkeltog
Det er i dag første gang jeg har demonstrert for egen arbeidsplass. Regjeringens enorme avgiftshopp på produktavgiften for brus har satt sinnene i kok hos oss brusfolk. 61% avgiftsøkning er trolig norgesrekord i vår kategori.

avgiftssjokktg

Takk til Trude og dere andre som deltok i markeringen!

Se forøvrig denne facebookgruppen

Not my Busch!

11.nov.2008 @ 10:06
Riksadvokat Tor-Aksel Busch foreslår å dra igang debatten om legalisering av hasj.

Han viser til at 48 prosent av unge menn i Oslo-området har brukt hasj før de fyller 30 år. En stor del av befolkningen blir derfor kriminalisert når man diskuterer straff for cannabisbruk, mener Riksadvokaten.

Bare mange nok begår et lovbrudd skal det derfor gjøres lovlig?

52 prosent av alle narkotikadommene i fjor gjaldt bruk og besittelse av små mengder narkotika. Dette binder opp store ressurser hos politi og påtalemyndighet, mener Busch.

Skal det da være slik at vi gjør unntak for de små forbrytelsene fordi det tar for store ressurser fra politiet?
Hvis du stjeler en eventyrsjokolade er det greit, men stjeler du en konfekt så bør du straffes?

Jeg mener at denne må man lenger inn i bus(c)hen med!


Nå kan du kommentere bloggen

11.nov.2008 @ 09:32
Fant ut i går at det ikke gikk ann å kommentere bloggen min. Hadde visst huket av på "ikke tillatt kommentarer".

Notodden budsjettet for 2009!

10.nov.2008 @ 16:25
Det eneste som alltid er sikkert når rådmannen legger frem sitt budsjettforslag er at slik blir det ikke.

I vårens reviderte budsjett ble KrF en viktig brikke for å sikre mer penger til helse og skole. Det skal vi også bli denne gangen. I tider hvor økonomien strammes til er det viktig å ha fokus på nettopp disse basisoppgavene. Er de andre paritene enige i våre prioriteringer vil et bok og blueshus til 130 millioner - og med svært usikkert fremtidig driftsplan være i faresonen.

Formannskapet og kommunestyret har nå ca 1 måned på å få budsjettet i havn. KrF er innstillt på dialog med alle, uansett politisk ideologi.

Deuchlandstag en dag etter!

10.nov.2008 @ 16:12
tajungeunion

Etter å ha fordøyd følelsene fra dette gigantiske arrangementet må jeg si at det har vært en svært lærerik og interessant tur. Merkels tale var bare ett av høydepunktene.

Svært mange unge politikere som jeg møtte på konferansen er opptatt av spørsmålet "hvorfor er ikke Norge medlem av EU"? Og det er selvsagt vanskelig for en normann og forklare dette overfor politikere som har jobbet i årevis med tilpassninger for å bli med i det europeiske felleskapet. Noen ganger tenker jeg det var godt jeg ikke var 18 år i 1994,så jeg har hvertfall ikke en Nei-stemme på samvittigheten.

Angela Merkel!

08.nov.2008 @ 10:06
merkel
Det er flott å være på kongresen til Junge Union (KrFUs søsterparti i Tyskland). Over 600 gjester er på plass for å overvære Deuchlandstag eller landsmøtet som vi ville sagt.

Det er høy kvalitet på foredragene. Forbundskansler Angela Merkel var i går tilstede og holdt en tale med påfølgende spørsmål.Det var en fornøyelse å følge med, selv for en med G i Tysk. Angela Merkel berørte finanskrisen, enhetsskolen og Norge. Ja du leste riktig. Angela Merkel er bekymret for at tyske leger reiser til Norge og Sveits, fremfor å være hjemme og arbeide i Tyskland.

I min tale til landsmøtet hilste jeg fra KrFU. Jeg takket selvsagt høflig for de tyske legene vi får ha i Norge (til stor applaus i salen), og takket for sammarbeidet med Junge Union. Andre temaer var den politiske situasjonen i Norge med en rød/grønn regjering, som tyskerne selv har erfart ikke virker.

Kvelden fortsatte med forhandligner til kl 0200 og påfølgende festligheter.

Telemark fikk sølv i søppelkasting.

06.nov.2008 @ 16:02
 
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Telemark i 2007 inntok en pinlig andreplass på listen over fylker som kaster mest søppel per innbygger. Hver av oss kaster et halvt tonn(!) søppel!
 

Med et bidrag godt over gjennomsnittet bidro Telemark sterkt til den nye søppelrekorden på 429
kilo avfall per nordmann i 2007, 15 kilo mer enn året før.

Notodden KrF har tidligere foreslått enkle tiltak for å snu denne trenden i vår kommune.

Dette gjelder bl.a."nei til uadressert reklameklistremerker distrubiert av kommunen"som ble nedstemt i kommunestyret.

Ikke alle rekorder er verdt å slå. Trenden må snues og tiden er inne for å gjøre Telemark til et miljøfylke!


Kebablov på høring i Notodden!

06.nov.2008 @ 15:50
Formannskapet vedtok i dag å sende ut forslag om begrensede åpningstider for serveringssteder på høring. Det er politiet i Notodden som har ønsket å innskjerpe åpningstidene for kebab og pølseboder i kommunen. Bakgrunnen skal være bråk etter stengetidene på sjenkestedene.

Kebabloven som nå skal ut på høring (enstemmig), vil om den blir vedtatt gjøre innskrenkninger i åpningstider for salg av mat. Det betyr i grove trekk at kebabstedene må stenge tidligere og døgnåpne bensinsstasjoner må dekke til pølsedisken ved et gitt klokkeslett.

Jeg synes forslaget er pølsevev. Vi får se om høringsinnstansene er enige...

hits